Sinterklaas site van Limmen
ZONDAG 13 NOVEMBER 2022 KOMT SINTERKLAAS IN LIMMEN!!EEN BELANGRIJK BERICHT VAN SINT NICOLAAS EN ZIJN PIETEN.

Lieve kinderen, lieve (groot)ouders, beste mensen allemaal in het mooie dorp Limmen.

Vorig jaar is Sinterklaas weer op bezoek geweest in Limmen; het was een prachtig feest, maar helaas was er door de Corona-maatregelen nog geen groot feest mogelijk in sporthal “De Enterij”. Wel hebben we met jullie aan het einde van onze rondrit met de koets en paard een prachtig defilé gelopen

Wij komen naar jullie toe op zondag 13 november.

Onze verwachting is dat wij omstreeks 14.00 uur aanmeren in de haven van ’t Stet. Daar worden we verwelkomd door een ontvangstcomité en uiteraard zal onze burgemeester, de heer Toon Mans, ook aanwezig zijn. Aansluitend gaan we met Harmonie Excelsior en vrolijke muziek beginnen aan de rondrit richting “De Enterij”. Daar zal veel muziek klinken en de dansers zullen er ook weer zijn . Wij denken dat het grote feest daar rond 15.00 uur zal beginnen.

Sinterklaas en de Pieten hebben er nu al veel zin in!

Met hartelijke groeten van Sint Nicolaas, zijn Pieten en het organiserend comité.Om dit unieke feest te kunnen blijven organiseren is het Sinterklaas Comité Limmen deels afhankelijk van uw giften.
U kunt uw bijdrage leveren op rek.nr. NL 05 RBRB 0841 3408 89, Univé Regiobank, t.n.v. Sint Nicolaascomité Limmen. Ook kunt u een donatie doen na afloop van het feest in de Enterij in de collectebus.

Contactpersoon: Marcel Le Belle (06-52204437)