Sinterklaas komt weer naar Limmen op zondag 19 november

Op 19 november 2017 is het weer zo ver: Sinterklaas zal Limmen vereren met een bezoek.
Sinterklaas en zijn Pieten komen rond 13.45 uur aan met de boot over het Stet en zal daar door Burgemeester Mans welkom geheten worden. Na het spektakel op het Stet, zou Sinterklaas het leuk vinden als iedereen meeloopt in de optocht richting de kerk. Natuurlijk zal de Sint zijn danspieten weer meenemen die het publiek zullen vermaken met gezellige dans en zang. Zowel bij het Stet, tijdens de optocht als in de kerk.

De optocht door Limmen verloopt dit jaar vanaf het Stet, rechtsaf de Dusseldorperweg in en daarna rechtsaf naar de Vredeburglaan. In verband met werkzaamheden vervolgt de opticht zich dit jaar richting Koningsdam, waarna we ons via de Brugstraat en Elzenlaan naar de Lage Weide begeven. Bij de Cameren zal de Sint even halt houden, waarna we ons naar de Corneliuskerk begeven. Na aankomst van Sinterklaas bij de kerk, zullen de deuren open gaan en kan iedereen naar binnen voor het slot van het feest met onze eigen Pepernotenband. Rond 16.30 uur is het afgelopen en hopen we dat alle kinderen, ouders en grootouders blij naar huis zullen gaan.

event4all 


Om dit unieke feest te kunnen blijven organiseren is het Sinterklaas Comité Limmen deels afhankelijk van uw giften.
U kunt uw bijdrage leveren op rek.nr. NL 05 RBRB 0841 3408 89, Univé Regiobank, t.n.v. Sint Nicolaascomité Limmen. Ook kunt u een donatie doen tijdens de intocht achter in de kerk in de melkbussen.Contactpersoon: Inge Couwenberg (06-30597809)