Het Sint Nicolaascomite doet zijn best om van de intocht een waar kinderfeest te maken.
Helaas ontvangen wij, in tijden van bezuiniging, minder bijdrage van diverse financiers.
Om de intocht jaarlijks toch mogelijk te maken, doen wij een beroep op U.
Steun daarom het Sint Nicolaascomité Limmen.

Uw financiele bijdrage kunt U:

• overmaken op rekeningnummer NL05RBRB0841340889, Univé Regiobank, t.n.v. Sint Nicolaascomité Limmen.

Het comité bedankt onderstaande bedrijven voor hun GULLE bijdrage

lov event4all 
                         

djazz2imprezz gemeente skjl 
 

zandbergen kpb ah

charo kpb kpb